Veritat — és Pau Mon

Projectes fotogràfics editorials, documentals i artístics. 

La realitat es impossible d´ acaçar amb imatges, però tenim la certessa de que la generació d´ històries és la millor forma de fer memorable un missatge.

¡Este sitio web es único y necesitará de un navegador moderno para funcionar correctamente!

¡Por favor, actualiza!

Compartir